Polityka prywatności strony internetowej nabarana.pl

Użytkownik korzystający z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej działającej w domenie https://nabarana.pl jest firma Na barana.pl Katarzyna Osuch z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Jeżynowej 8 prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin „użytkownik” zastąpiony został wyrażeniem „Ty”, zaś termin „Administrator” – wyrażeniem „My”.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane przekazane przez Ciebie oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Żadnych zebranych danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim bez Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL/TLS).

Uprawnienia użytkowników

W dowolnym momencie możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym kontakt@nabarana.pl.

Masz prawo do:

  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie dane przetwarzamy?

Komentarze

Dodając komentarz na stronie internetowej możesz przekazać swoje dane widoczne w formularzu komentowania.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie zgody udzielonej podczas dodawania komentarza. Wyrażenie zgody jest niezbędne, by móc dodać komentarz.

Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu opublikowania Twojego komentarza na stronie internetowej. Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Dane te zostają zapisane w bazie systemu WordPress i są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy przekazujesz nam dane widoczne w formularzu komentowania, tj. imię, nazwisko lub pseudonim i adres e-mail oraz ewentualne inne dane widoczne w formularzu kontaktowym.

Twoje dane są w tym wypadku przetwarzane na podstawie zgody udzielonej podczas wysyłki formularza. Wyrażenie zgody jest niezbędne do skorzystania z usługi kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu w celu udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zawartej w formularzu.

Treść wiadomości zawartych w formularzu podlega archiwizacji na serwerze skrzynki pocztowej przez okres funkcjonowania strony internetowej.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz w ten sposób swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz ewentualne inne dane osobowe, jeśli zostały zawarte w treści maila.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie domniemanej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z nami.

Dane te przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi do treści otrzymanego e-maila.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji na serwerze skrzynki pocztowej przez okres funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies

Używamy plików cookies. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie naszej strony internetowej. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez nas plików cookies zawarte są w odrębnym dokumencie, tj. w Polityce plików cookies dostępnej pod adresem https://nabarana.pl/polityka-plikow-cookies-eu/

Odnośniki do innych stron

Na naszej stronie internetowej znajdują się odnośniki do innych stron internetowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach, do których zostaniesz przekierowany. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy, że możemy wprowadzić zmiany w obowiązującej Polityce prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa. Poinformujemy Cię o dokonanych zmianach naszej na stronie internetowej.